Klaudia Wiśniewska, Poljska, 42 godine

Stanko Anev, Bugarska, 50 godina