Povrat robe i reklamacije

Pravo na povrat ili zamjenu narudžbe (jednostrani raskid Ugovora) imaju svi kupci mrežne trgovine na sve artikle. Povrat ili zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke te uključuje ili povrat ili zamjenu za identičan proizvod. Uobičajen razlog zamjene je primitak oštećenog proizvoda.

Ukoliko Kupac želi zamjenu, dužan je to zatražiti elektronskom poštom na adresu info@check-my-brain.com sa sadržajem ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke. U tekstu elektronske pošte treba objasniti razlog zamjene.

Kupac ima pravo na reklamaciju dobivenog krajnjeg nalaza. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na adresu elektronske pošte: info@check-my-brain.com s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). Reklamacija će se smatrati valjanom ako se utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će Prodavatelj ponoviti svoju uslugu ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.